Documentació per a infants

Viatges en família, amb nens? Aquí tens tota la informació que cal conèixer sobre la documentació per viatjar amb els més petits.

El primer que has de tenir en compte és que els nens i els menors, igual que els adults, han de portar el seu DNI o passaport.

Com a excepció, els
menors de 14 anys que volin dins del territori espanyol no cal que duguin el DNI o el passaport, sempre que viatgin acompanyats d'un adult de més de 18 anys que figuri a la mateixa reserva.

Pel que fa als
menors de 18 anys espanyols o residents a Espanya que viatgin sense els seus progenitors o el tutor legal d'Espanya a l'estranger, a més de portar el DNI o el passaport, se'ls demanarà una declaració de permís de viatge signada pels pares o el tutor.

 

Menors espanyols i residents a Espanya

Vols domèstics (nacionals)

Menors de 14 anys i nadons

Queden exempts de dur documentació sempre que figurin a la mateixa reserva que els adults acompanyants. Tot i no ser obligatori, si el menor disposa de documentació pròpia, és recomanable que la porti, així com el llibre de família, ja que les autoritats d'alguns aeroports podrien requerir-la.

Els menors que viatgin sense acompanyant (12-18 anys)

Hauran de presentar el DNI o passaport (s'accepten encara que estiguin caducats).

Menors de 14 a 18 anys

DNI o passaport (s'accepten encara que estiguin caducats)

Vols internacionals

Els menors de 18 anys i els nadons han de dur la seva pròpia documentació individual i unipersonal (DNI o passaport en vigor). No seran vàlides les inscripcions d'infants al passaport dels pares.

AUTORITZACIÓ ADDICIONAL:

Menors de 14 anys que viatgen només amb un dels pares

És possible que les autoritats sol·licitin una autorització expressa del progenitor no acompanyant o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat.

Menors espanyols o residents a Espanya que viatgen sense els seus pares o tutors legals

Hauran de presentar una declaració de permís de viatge per poder volar signada pels seus pares o tutors legals i segellada per un dels següents organismes oficials o càrrecs: Policia Nacional o autonòmica, Guàrdia Civil, jutge, notari o alcalde.

 

Menors d'altres nacionalitats

Vols domèstics (nacionals) La mateixa documentació que els adults.
Vols internacionals La mateixa documentació que els adults.
Si el menor d'edat viatja sense els seus pares o tutors legals, és possible que les autoritats exigeixin un formulari signat pels seus pares o tutors legals abans de la sortida del vol, sense el qual no se'ls permetrà embarcar. +info

 

Aquest article ha estat útil?

Articles en aquesta secció