Volar embarassada

Les dones embarassades poden volar fins a les 27 setmanes de gestació (inclusivament) sense necessitat d'un certificat mèdic. A partir de la setmana 36 de gestació en endavant (32 si és múltiple i sense complicacions), les dones embarassades no podran volar per motius de seguretat i salut de la mare i del futur nadó.

Si et trobes entre les setmanes 28 i 35 (inclusivament) de gestació, hauràs de presentar una autorització original del teu metge on es confirmi que pots volar. En aquesta autorització hi ha de constar també el període de validesa (data d'inici i d'acabament), el número de col·legiat i la signatura del metge.

Aquest article ha estat útil?

Articles en aquesta secció